STAVBY - pozemní, dopravní, průmyslové, inženýrské

STAVEBNÍ ČINNOST

Společnost b2 Liberec s.r.o. zajišťuje provádění staveb a jejich změn v oblastech průmyslové, inženýrské, bytové a občanské výstavby, a to jak formou komplexní realizace celé novostavby „na klíč“ nebo jako dodávku hrubé stavby. Předmětem činnosti jsou také rekonstrukce a opravy stávajících objektů.

Jedná se zejména o následující kategorie staveb a činností:

 • průmyslové objekty - haly pro výrobu a skladování

 • administrativní objekty

 • bytové a rodinné domy

 • pevné objekty staveb pozemních komunikací (opěrné zdi, propustky, mosty) nebo jejich částí (např. hydroizolace, asfaltové zálivky)

 • zakládání staveb, základové konstrukce, vč. speciálního zakládání (mikropiloty, piloty), základové desky

 • sanace narušených železobetonových konstrukcí

 • inženýrské sítě – venkovní kanalizace, čistírny odpadních vod (ČOV), odlučovače lehkých kapalin (tzv. „lapoly“)

 • zemní práce a terénní úpravy vč. dodávky chybějících a likvidace přebývajících materiálů (výkopku, stavební suti a jiných odpadů)

 • venkovní zpevněné plochy - betonové (zámkové) dlažby, vegetační tvárnice

Zakázky provádíme podle projektu objednatele, ale v případě zájmu investora zajistíme u našich spolupracujících partnerů projektovou dokumentaci včetně statických výpočtů.

Zásadní prioritou je pro nás spokojenost investora. Do této oblasti spadají především rychlost provádění díla a dodržování sjednaných termínů. Tyto důležité aspekty však v žádném případě neovlivňují provádění prací v souladu s technickými normami, dodržování technologických postupů a pravidel bezpečnosti práce a v konečném důsledku nemají v žádném případě negativní dopad na výslednou kvalitu díla.

Korektní, transparentní jednání a vztahy se zákazníky jsou pro nás samozřejmostí.

Na odvedenou práci poskytujeme podle charakteru díla standardní záruku 36 - 60 měsíců od předání díla investorovi.

AUTODOPRAVA - CENÍK

Nákladní automobil DAF FA LF 55

 • 2-osý nosič kontejnerů; nosnost 7,0 t
 • hydraulická ruka: nosnost a dosah 4 150 kg/1,9 m; 1 120 kg/7,2 m
 • ložná plocha 240 x 480 cm
 • přeprava materiálu na paletách
 • kontejnerová doprava štěrků, písku, betonu, zeminy, stavební suti
 • odvoz stavebních odpadů
 • doprava materiálů na stavbu
 • přeprava techniky

Cena:

 • doprava: 35,- Kč/km
 • manipulace - práce s hydraulickou rukou: 800,- Kč/hod. - účtováno za každých započatých 30 min. práce

Nákladní automobil MAN

 • nosnost 10,0 t
 • hydraulická ruka: nosnost a dosah 22 000 kg/3,3 m; 750 kg/31,7 m
 • ložná plocha 240 x 510 cm
 • přeprava materiálu na paletách
 • přeprava techniky

Cena:

 • doprava: 50,- Kč/km
 • manipulace - práce s hydraulickou rukou: 1 000,- Kč/hod. - účtováno za každých započatých 30 min. práce

Smykový nakladač LOCUST 903 tzv. „bobík“

 • hmotnost 3,5 t
 • pracovní lopata o objemu 0,4 m3
 • vidle pro manipulaci s paletami
 • nakládání, přesun, rozhrnutí zeminy, štěrku, písku, stavební suti
 • manipulace s paletami

Cena:

 • hodinová sazba 800,- Kč/hod.
 • doprava stroje na místo výkonu práce a zpět: naložení a vyložení 600,- Kč + 35,- Kč/km (1 cesta)

Ceny jsou uvedeny bez DPH !!!

S výjimkou běžné přepravy materiálů preferujeme sjednání rozsahu prací a ceny při osobním jednání, optimálně přímo na místě realizace zakázky.