REALIZUJEME VAŠE NÁPADY - b2 Liberec s.r.o.
AKTUÁLNĚ

pro stavební sezónu 2022/23 a následnou dlouhodobou spolupráci hledáme kvalifikované stavební dělníky. 

Kontakt: Miloš Horáček, tel.: +420 731 606 900, e-mail: horacek ( at ) b2liberec ( dot ) cz


Stavební společnost b2 Liberec s.r.o.

Obchodní společnost b2 Liberec s.r.o. byla založena a do obchodního rejstříku zapsána v únoru 2018. Zakládajícím společníkem, jediným majitelem a jednatelem této firmy je pan Miloš Horáček, který aktivně působí na stavebním trhu téměř 30 let.

Ten v roce 1991 spoluzakládal stavební společnost BREX s.r.o., jejímž byl společníkem a jednatelem, a která se postupně vypracovala na pozici významného „hráče“ nejen na regionálním stavebním trhu s ročním obratem dosahujícím několika stovek milionů korun. Celkový objem realizovaných zakázek se za období jeho působení ve firmě BREX přiblížil částce 9 mld. Kč. V této firmě se na různých pozicích přímo podílel na realizaci staveb z mnoha oborů stavební výroby. Kromě výstavby a rekonstrukcí pevných objektů pozemních komunikací (mosty, opěrné zdi, propustky, protihlukové stěny apod.) různých konstrukčních systémů (z velké části monolitické ŽB konstrukce), se jednalo také o objekty pozemního stavitelství, jako např. průmyslové haly, bytové domy, školky a rodinné domy.

Dlouhodobě získávané zkušenosti v různých oborech stavební výroby následně využil jako stabilní základ pro zahájení činnosti firmy b2 Liberec s.r.o. Společnost tak od zahájení aktivní stavební činnosti do současnosti dosáhla v realizovaných zakázkách obratu v řádu desítek milionů korun.

Společnost b2 Liberec provádí komplexní dodávky staveb průmyslové, infrastrukturní a občanské výstavby široké škály konstrukčních systémů. Při realizaci staveb je prioritou kvalita prováděných prací s důrazem na zajištění dodržování technických požadavků a závazných norem. Stavby provádí v kvalitě stanovené příslušnými technickými normami a projektovou dokumentací, souvisejícími obecně závaznými předpisy a v požadovaných lhůtách výstavby. Na realizovaných zakázkách firma potvrdila schopnost využít nové moderní technologie s cílem zajistit vysoké nároky investorů na kvalitu.

Společnost b2 Liberec s.r.o. realizuje zakázky jak z veřejného sektoru (v této oblasti se jedná o zakázky realizované přímo nebo formou subdodávek pro generální dodavatele), tak ze sféry privátních firem a fyzických osob. Někteří investoři dosud provedených staveb využívají služeb firmy při realizaci nových projektů opakovaně.

Firma je odborně způsobilá k provádění výkonů v oblasti stavební výroby a disponuje jak odborným, tak i materiálně technickým zázemím nezbytným k zabezpečení rychlé a kvalitní realizace zakázek.